Vabaühendus Kodanikukoolitus õpetab kodanikuks olemist ja enesekehtestamist, sallivust ja sihikindlust, toetab kodanikualgatust ja positiivset ellusuhtumist.

Meie eesmärk on

  • tasakaalustatud ühiskond;
  • meeste- ja naiste-, kogukondade- ja põlvkondadevaheline seotus;
  • erineva kultuuritaustaga inimeste ühtekuuluvus.
Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame seminare ja treeninguid, jagame ekspertteadmisi. Oleme uurinud mis ühendab, mis eristab, mis tuleb tuttav ette, mis ärritab kui miski on teistmoodi, mis kõlab kokku. 

Kodanikukoolituse juurde on asutatud EH Fond, mis on 2006. aastast andnud välja stipendiumi Eesti ühiskonda edendanud isikutele või ühendustele.  Oleme liitunud annetuste hea tava võrgustikuga.

MTÜ Kodanikukoolitus on kantud tulumaksust vabastatud avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Tulumaksust vabastatud on ka Fondi EH stipendiumid.

Kodanikukoolituse juhatus jaanuar 2020:
Greta Silberg-Käärik, Ene Hion, Külli Vollmer

Kogunenud sõpruskond Ene Hioni kodus jaanuar 2020.
Kodanikukoolitus 10 -  mai 2008 

 10.novembril 2022 kuulutas MTÜ Kodanikukoolitus Tallinnas Kultuurikatlas välja Ene Hioni Fondi XVII stipendiaadi - Natalja Mjalitsina. 

Vaata ka üleandmist videopildis:

https://www.youtube.com/watch?v=5xti2BDhZyo Vaata varasemaid stipendiaate 
Fondi EH stipendium


EH Fondi konto -   EE312200221024279175
konto  haldaja MTÜ Kodanikukoolitus