Vabaühendus Kodanikukoolitus õpetab kodanikuks olemist ja enesekehtestamist, sallivust ja sihikindlust, toetab kodanikualgatust ja positiivset ellusuhtumist.

Meie eesmärk on

  • tasakaalustatud ühiskond;
  • meeste- ja naiste-, kogukondade- ja põlvkondadevaheline seotus;
  • erineva kultuuritaustaga inimeste ühtekuuluvus.
Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame seminare ja treeninguid, jagame ekspertteadmisi. Oleme uurinud mis ühendab, mis eristab, mis tuleb tuttav ette, mis ärritab kui miski on teistmoodi, mis kõlab kokku. 

Kodanikukoolituse juurde on asutatud EH Fond, mis on 2006. aastast andnud välja stipendiumi Eesti ühiskonda edendanud isikutele või ühendustele.  Oleme liitunud annetuste hea tava võrgustikuga.

MTÜ Kodanikukoolitus on kantud tulumaksust vabastatud avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Tulumaksust vabastatud on ka Fondi EH stipendiumid.

Kodanikukoolituse juhatus jaanuar 2020:
Greta Silberg-Käärik, Ene Hion, Külli Vollmer

Kogunenud sõpruskond Ene Hioni kodus jaanuar 2020.
Kodanikukoolitus 10 -  mai 2008 

 
Fondi EH stipendiumi eesmärk on toetada vabaühenduste esindajaid ja organisatsioone, avaliku elu- ja meediategelasi nende tegutsemisel ühiskonna tasakaalustatud arengu ja eetiliste väärtushinnangute kujundamisel. 

Ajakirjanik Ene Hion oli avatud ühiskonna mõtestaja, koolitajana oli ta oodatud, armastatud ja tunnustatud Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis, Aserbaidžaanis, Gruusias, Kõrgõstanis ja Loode-Venemaal.

 
EH Fondi konto -   EE312200221024279175
konto  haldaja MTÜ Kodanikukoolitus