Vabaühendus Kodanikukoolitus õpetab kodanikuks olemist ja enesekehtestamist, sallivust ja sihikindlust, toetab kodanikualgatust ja positiivset ellusuhtumist.

Meie eesmärk on

  • tasakaalustatud ühiskond;
  • meeste- ja naiste-, kogukondade- ja põlvkondadevaheline seotus;
  • erineva kultuuritaustaga inimeste ühtekuuluvus.
Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame seminare ja treeninguid, jagame ekspertteadmisi. Oleme uurinud mis ühendab, mis eristab, mis tuleb tuttav ette, mis ärritab kui miski on teistmoodi, mis kõlab kokku. 

Kodanikukoolituse juurde on asutatud EH Fond, mis on 2006. aastast andnud välja stipendiumi Eesti ühiskonda edendanud isikutele või ühendustele.  Oleme liitunud annetuste hea tava võrgustikuga.

MTÜ Kodanikukoolitus on kantud tulumaksust vabastatud avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Tulumaksust vabastatud on ka Fondi EH stipendiumid.

Kodanikukoolituse juhatus jaanuar 2020:
Greta Silberg-Käärik, Ene Hion, Külli Vollmer

Kogunenud sõpruskond Ene Hioni kodus jaanuar 2020.
Kodanikukoolitus 10 -  mai 2008 

 
Ene Hioni Fondi stipendiumi konkurss on avatud 3.oktoobrini 2022.

Ajakirjanik Ene Hion (1931-2021) oli avatud ühiskonna mõtestaja ja oodatud koolitaja nii kodu- kui välismaal.
Fond Ene Hion asutati 2006.aastal eesmärgiga kujundada ja arendada eetilisi väärtusi ühiskonnaelus ning toetada tasakaalustatusele ja võrdõiguslikkusele suunatud tegevusi.
Kui tead kedagi, kes väärib tunnustamist, esita oma kandidaat vabas vormis tutvustusena e-postile:  kodanikukoolitus@gmail.com
Lisa esitaja nimi ja kontaktid (telefon, e-post). 
 Stipendiumi suurus on 750 eurot.

Vaata varasemaid stipendiaate: 
Fondi EH stipendium

EH Fondi konto -   EE312200221024279175
konto  haldaja MTÜ Kodanikukoolitus